1. Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine Copek – Od cofka do copatka so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S spletno trgovino upravlja podjetje Aleš Gerkman s.p., Poženik 41, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Davčna številka: 35162422 (v nadaljevanju ponudnik) kot ponudnik storitev e-poslovanja.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Spletna trgovina posluje in sklepa pogodbe v slovenskem jeziku s pravno-poslovno sposobnimi osebami, starejšimi od 15 let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnikov.
Spletna trgovina ima pravico spremeniti pogoje poslovanja s posodobitvijo te objave. Tovrstne spremembe pogojev so za uporabnika zavezujoče.
Ponudba blaga, ki je objavljena v spletni trgovini, velja do objave preklica ponudbe oz. odprodaje zalog. S potrditvijo naročila je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.

 1. Dostopnost informacij
  V skladu z 43. b členom ZVPot-UPB2 se ponudnik zavezuje, da uporabniku pred nakupom zagotovi naslednje informacije: identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra); kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon); bistvene značilnosti blaga oz. storitev (vključno s prodajnimi storitvami in garancijami); dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku); pogoji dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave); vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti, ali že vsebujejo davek in stroške prevoza; način plačila in dostave; časovna veljavnost ponudbe; rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, in pogoji za odstop; če in koliko stane kupca vračilo izdelka; pojasnilo postopka ob pritožbi vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.
 2. Cene
  Cene izdelkov v spletni trgovini so navedene v evrih (€) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), saj se DDV ne obračunava na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ponudnik ni zavezanec za DDV).
  Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Zagotovljene so za dan naročila in se lahko brez predhodnega obvestila dnevno spremenijo.
  Kljub naporom ponudnika, da bi zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa mu bo ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
 3. Dostava
  Dostava s Pošto Slovenije. Stroške poštnine in pakiranja krije kupec.
  Kupec je dolžan poravnati stroške pošiljanja ob naročilu izdelka. Izjema so naslednji primeri:
  – pri naročilu posameznih izdelkov, ki imajo poleg opisa opombo »poštnina vključena v ceno« ali »brezplačna dostava«,
  – če je bilo predhodno med kupcem in ponudnikom dogovorjeno drugače,
  – stroški priprave in pošiljanja pošiljk variirajo glede na velikost in težo paketa. Cena za priporočeno poštnino in pakiranje je 2 evra, za tujino pa 10 evrov; pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo za nakazilo, ki znaša 1,05 EUR.
 4. Možnosti plačila
  Po predračunu na transakcijski račun ponudnika.
  − Naročeno blago kupec poravna po predračunu na transakcijski račun ponudnika. Plačilo je pogoj za pričetek izdelovanja.
  Po predračunu osebno.
  − Naročeno blago kupec poravna osebno pri ponudniku. Plačilo je pogoj za pričetek izdelovanja.
  Predplačilo, izvedeno brez dogovora, ni pogoj za nakup ali naročilo.
 5. Vračilo blaga
  Izdelek, ki ga potrošnik vrača, mora biti nerabljen in nepoškodovan, torej ne sme biti nošen, opran ali kakorkoli prirejen osebnim potrebam. Če izdelek ne ustreza tem pogojem, vračilo in/ali zamenjava nista možna.
  Personaliziranih izdelkov, narejenih po želji kupca, ni mogoče vrniti ali zamenjati. To določa ZVPot v členu 43č, točka 2.
 6. Postopek nakupa
  − Pregled naročila.
  − Zaključek naročila.
  − Dokončna potrditev naročila.
  − Odstop od naročila pred dostavo.
  Če uporabnik po oddaji naročila želi karkoli spremeniti ali naročilo v celoti preklicati, to lahko stori prek e-pošte na naslov copek.info@gmail.com.
  Dodatna pojasnila o nakupu in uporabi vseh izdelkov: vsak izdelek je treba pred uporabo na varen način preizkusiti. Če niste popolnoma prepričani, na kakšen način bi ga preizkusili, ali pa niste prepričani, da je izdelek varen za uporabo in lahko naredi premoženjsko škodo ali škodo na zdravju ljudi, vas prosimo, da izdelka ne uporabljate, o tem obvestite ponudnika in mu izdelek vrnete. Vse izdelke uporabljate po lastni presoji in NA LASTNO ODGOVORNOST.
  Ponudnik si prizadeva za čim podrobnejši in pravilnejši opis izdelkov. Kljub temu ne more zagotoviti, da so vsi navedeni podatki o izdelkih in njihove slike popolnoma točni.
 7. Pravica do odstopa od nakupa
  Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Personaliziranih izdelkov ni mogoče vrniti.
  Rok vračila začne veljati naslednji dan po prevzemu izdelkov.
  Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-naslov ponudnika. Obrazec za izstopno izjavo napišete sami.
  V primeru odstopa od pogodbe kupec prejeti izdelek vrne po pošti ali ga osebno prinese na naslov Poženik 41, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
  Vrnitev prejetih izdelkov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
  Kupec mora izdelek vrniti ponudniku nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
  Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.
  Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.
  Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
  Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelkov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega, ali gre za pošiljko oz. paket).
  Izdelek je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
  Vračilo opravljenih vplačil mora biti izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.
  Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter evidence o plačilih se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun.
  Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.
  Vse potencialne nepravilnosti oz. reklamacije ponudnik rešuje v sodelovanju s kupcem na za oba najboljši možni izid.
 8. Menjava blaga
  Kupec ima pravico, da v 14 dneh po prejemu pošiljke podjetju pisno sporoči, da mu kupljeno blago ne odgovarja in ga želi menjati za drugo blago, in sicer na kontaktni e-naslov.
  Kupec mora nato blago podjetju vrniti v 14 dneh po pisnem sporočilu, ob tem sam krije neposredne stroške vračila.
  Vrnjeni izdelki morajo biti nepoškodovani.
  Priložena mora biti kopija računa.
  Stroške vračila blaga krije kupec.
  Stroške ponovnega pošiljanja blaga krije ponudnik.
  Možnost menjave ne velja za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam ali ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.
  Če ponudnik v roku 30 dni od prejema neustreznega blaga ne more dostaviti nadomestnega blaga, se zavezuje k vrnitvi celotne kupnine.
 9. Izdaja računa
  Izdan račun se kupcu dostavi skupaj z naročenimi izdelki.
  V primeru osebnega prevzema kupec račun za nakupljene izdelke prejme ob njihovem prevzemu.
  Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu.
  Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.
 10. Kupoprodajna pogodba
  Splošni pogoji so del kupoprodajne pogodbe.
  Kupec, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, prejme račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.
  Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo, da je naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot kupca.
  Naročnik se za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe, sklenjene na daljavo, identificira v podatkovnem obrazcu, ki mu je posredovan ob naročilu storitve oz. izdelka.
  Identifikacijski podatki naročnika se štejejo kot pravilni in resnični.
  Naročnik je v postopku oddaje naročila opozorjen, da se z oddajo naročila strinja s plačilom in stvarjo nakupa, ki sta bistveni sestavini kupoprodajne pogodbe.
  Po določilih Obligacijskega zakonika je pogodba sklenjena in veljavna, ko se stranki dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe.
  Če je naročeno blago zavrnjeno ali ni bilo prevzeto, stroške poštnine in vračila krije naročnik.
 11. Vračilo poškodovanih pošiljk
  Če je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. To stori tako, da paket prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel (ne da bi karkoli dodal ali odstranil) ter izpolni reklamacijski zapisnik.
  Ponudnik bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.
 12. Komunikacija
  Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik prek sredstev komunikacij na daljavo, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.
  Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila; pošiljatelj bo jasno razviden; različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih; jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil; željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.
 13. Garancija
  Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem/deklaracijskem listu ali računu.
  Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na deklaracijskem listu in predložitvi računa.
  Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali računu.
  Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan.
  V slednjem primeru lahko uporabnik kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.
 14. Varovanje osebnih podatkov
  Ponudnik se skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
  Ponudnik za nedoločen čas hrani naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in druge naslove.
  Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo ter tudi za obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je.
  Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
  Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
  Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema, s katerim opravlja naročila.
  Z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in zakonito. Vaše osebne podatke pridobimo izključno tako, da nam jih posredujete sami za potrebe pošiljanja izdelka, povpraševanja, naročila izdelka ali zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (npr. osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številke in morebitni drugi podatki). Podatke uporabljamo izključno za potrebe odgovora na povpraševanje ali izvedbe naročila (korespondenca v okviru izdelave izdelka, uporaba naslova za pošiljanje izdelka ipd.) in jih ne posredujemo tretjim osebam ali nadalje obdelujemo.
  Vaše osebne podatke hranimo v računalniški obliki.
  Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki tudi določene pravice, in sicer pravico do seznanitve s tem, katere osebne podatke o vas obdelujemo, pravico do omejitve uporabe vaših osebnih podatkov, pravico, da kadarkoli zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, popravek vaših osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti in do ugovora.
 15. Pritožbe in spori
  Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.
  Pritožba se odda prek e-poštnega naslova ali na telefonsko številko.
  Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
  Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
  Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora.
  To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Če to ni mogoče, je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.
  Na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) se kupca informira o možnosti izvensodnega reševanja morebitnih sporov.
  Kupec lahko v skladu s tem zakonom sproži postopek za reševanje izvensodnega spora pri izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS): Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana; e-naslov: info@ecdr.si; tel.: 08 205 65 90; kontaktna os.: Uroš Petohleb.
  Če se kupec s pritožbo obrne neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki ponudnika za reševanje pritožb, mu ponudnik pošlje informacijo o izbranem IRPS na trajnem nosilcu podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe. Več informacij o SRPS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6843.
 16. Odveza odgovornosti
  Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh.
  Kljub temu se lahko lastnosti izdelkov, zaloge, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.
  V tem primeru bo kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.
 17. Stvarna napaka
  Napaka je stvarna, kadar izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali promet; kadar izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oz. bi mu morala biti znana; kadar izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane; ko je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  Kako se preverja primernost izdelka?
  Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oz. navedbami na samem izdelku.
  Kako se stvarno napako uveljavi?
  Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te na lastne stroške obvestiti pisno na naslov … ali elektronsko na … v zakonsko določenem roku (v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita) in mu hkrati omogočiti pregled izdelka. Če je ugotovljeno, da prijavljena napaka ni sporna, se zahtevi kupca ugodi v roku osmih dni. V nasprotnem primeru ponudnik kupca v roku osmih dni pisno obvesti, da je napaka sporna in mu izdelek po zaključku postopka vrne v takem stanju, kot ga je prejel, ali po dogovoru primer reši na drug primeren način. Za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po preteku dveh let od izročitve izdelka, ponudnik ne odgovarja. Pri rabljenem blagu velja rok od izročitve eno leto. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.
 18. Pravno obvestilo
  Spletna trgovina je last podjetja, ki spletno trgovino tudi upravlja.
  Vsebine, objavljene v spletni trgovini, so last podjetja in se lahko uporabljajo v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja.
  Včasih se zgodi, da ponudnik ne more zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov.
  Ponudnik bo vsa opozorila sprejel resno in takoj popravil objavljene informacije. Ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih v spletni trgovini, ali začasnega nedelovanja spletne trgovine.
  Ponudnik si pridržuje pravico do dnevne spremembe vsebin in napak v cenah in napisanem besedilu.
  Z uporabo spletne trgovine uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.
 19. Oglasna elektronska sporočila
  Ponudnik bo uporabnikom pošiljal oglasna elektronska sporočila, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.
  Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila; pošiljatelj bo jasno razviden; različne akcije, promocije, nagradne igre in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih; jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil; uporabnik se ob naročilu izdelka avtomatsko prijavi na obvestila, lahko pa se kadarkoli odjavi; željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno upošteval.
  Oglasni material bo poslan v imenu podjetja z namenom neposrednega trženja.
  V skladu s 73. členom ZVOP-1 uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
  Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je mogoče, da bo uporabnik v 15 dneh od datuma odjave prejel elektronsko sporočilo z oglaševalskimi ponudbami in ostalimi vsebinami s strani podjetja (če je bila e-pošta že poslana oz. v fazi pošiljanja).
  SLIKE/MNENJA/KOMENTARJI UPORABNIKOV
  Slike, mnenja oz. komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih uporabniki pošljejo ali napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, in so namenjeni skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil slik, mnenj oz. prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem. Z oddajo slike, mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor slike, mnenja ali komentarja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za slike, napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.
ženska balončica tunika
Bi copek novice?